Các nội dung có trong đơn khởi kiện gồm những nội dung gì?

Tranh chấp hợp đồng là một bất đồng về quyền và nghĩa vụ giữa 2 hoặc nhiều bên tham gia ký kết mua bán đất đai. Khi vụ việc tranh chấp xảy ra, một trong hai bên sẽ viết đơn khởi kiện nhằm lấy lại phần thắng cho mình. Vậy thường đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa gồm những gì? Nội dung khởi kiện ra sao? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ thông tin chi tiết bạn nhé.

Các tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa có đặc điểm gì?

Tranh chấp hợp đồng mua bán giữa những bên liên quan với nhau, liên quan đến hoạt động kinh doanh buôn bán thường xảy ra gồm:

 • Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Gây ra những thiệt hại về kinh tế, tài sản
 • Có quan hệ nhân quả giữa các hành vi có trong hợp đồng cũng như những thiệt hại vật chất đã xảy ra
 • Có lỗi của bên vi phạm
C:\Users\DMCL\Desktop\tr15_mpgh.jpg

Ở Việt Nam, việc hòa giải của các tranh chấp rất quan trọng, ở trong hợp đồng nên tự thương lượng để hòa giải với nhau khi phát sinh ra tranh chấp. Nếu trong quá trình hòa giải, đàm phán, thương lượng không hiệu quả sẽ đưa đến tòa án để giải quyết các tranh chấp trên. Hằng năm tại Việt Nam, số lượng hợp đồng kinh tế tranh chấp được giải quyết bằng cách thương lượng chiếm đến hơn 50%.

Đơn khởi kiện cần chuẩn bị gồm những nội dung gì?

Trong quá trình vay nợ xảy ra những tranh chấp nhất là những ai đang cho vay tiền mà người vay họ lại không muốn trả, thì sẽ tiến hành khởi kiện vụ án đến tòa án nhằm được pháp luật bảo vệ quyền lợi của mình và sẽ có mẫu rõ ràng. Và mẫu đơn kiện đòi nợ được gửi đến tòa án nhân dân và tiến hành khởi kiện vụ án, lấy lại quyền lợi của mình.

C:\Users\DMCL\Desktop\08_bdns.jpg

Trong nội dung của đơn xin khởi kiện, khách hàng cần chú ý và nên điền đầy đủ thông tin  một cách cụ thể như sau:

 • Thời gian mà bạn đăng ký tham gia khởi kiện
 • Tên đơn vị tòa án xảy ra những tranh chấp hợp đồng
 • Tên, nơi sinh sống và làm việc của người nộp đơn khởi kiện gồm các cá nhân, địa chỉ của người nộp đơn khởi kiện: ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại,…
 • Tên, sinh sống và làm việc của người có quyền, lợi ích được bảo vệ.
 • Tên, nơi sinh sống, nơi làm việc của người bị kiện đó bao gồm cá nhân hay  địa chỉ người bị kiện gồm các cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). 
 • Tên, nơi sinh sống và làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
 • Trường hợp nếu bạn không rõ nơi sinh sống hay  làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì nên ghi thông tin địa chỉ cuối cùng nơi làm việc hoặc lưu trú của người đó.
 • Quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện đang bị xâm phạm gồm các vấn đề cụ thể, chi tiết như sau: những yêu cầu với Tòa án giúp giải quyết người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Nên điền đầy đủ họ, tên, địa chỉ của người làm chứng.
 • Gửi kèm thêm danh các mục tài liệu, chứng cứ đi kèm với đơn khởi kiện.

Qua chia sẻ thông tin trên, hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về  nội dung đơn khởi kiện, quý khách sẽ hiểu rõ hơn về các cách giải quyết những tranh chấp hợp đồng mua bán, từ đó chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đi kèm phù hợp, đáp ứng đúng yêu cầu của vụ kiện và cơ hội dành được phần thắng của vụ kiện cao hơn.